Fwd: Божествена литургија во недела 03.12.2017 во 11:00


Air Mail
macedonianchurchlondon.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/bg_pattern-2.jpg); margin: 0px; padding: 0px; background-position: 50% 0px; background-repeat: initial initial;” class=””>
macedonianchurchlondon.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/bg_pattern-2.jpg); background-position: 50% 0px; background-repeat: initial initial;” class=””>
 
 
 
Македонска православна црква во Лондон
“Свети Архангел Михаил и сите Ангели”


Почитувани

Наредната света Божествена литургија ќе се богослужи во недела 03.12.2017 во 11:00 во храмот St. Barnabas Chapel, 1 Greek Street W1  4AP, Soho. Најблиска метро станица Tottenham Court Road.

Со почит,

Секретар – Македонска православна црква во Лондон
“Свети Архангел Михаил и сите Ангели

__________________________
Македонската Православна Црква во Лондон е регистрирана добротворна организација во Англија Регистриран број: EW41006.
Секретарот не прифаќа никаква одговорност за содржината на оваа е-пошта или за последиците од какви било дејства преземени врз основа на дадените информации, освен ако тие информации не се потврдат во писмена форма. Ако не сте наменет примач, ќе бидете известени дека откривањето, копирањето, дистрибуцијата или преземањето било какво дејство во зависност од содржината на оваа информација е строго забрането.
Преносот на е-пошта не може да гарантира дека е безбеден или без грешки бидејќи информациите може да бидат пресретнати, оштетени, изгубени, уништени, пристигнуваат доцна или нецелосни или содржат вируси.
Оваа е-пошта и сите датотеки што се пренесуваат со неа се доверливи и се наменети единствено за користење на поединецот или лицето на кое им се обраќаат. Ве молиме веднаш да го известите испраќачот по електронска пошта ако го добивте овој е-пошта по грешка и избришете ја оваа е-пошта од вашиот систем. Ако не сте наменет примач, ќе бидете известени дека откривањето, копирањето, дистрибуцијата или преземањето било какво дејство во зависност од содржината на оваа информација е строго забрането.

 
 
 Leave a comment