За нас


Македонската православна црква во Лондон служи литургии во капелата на адреса:

St Barnabas Chapel
Mannette Street
W1D
London

Повеќе информации за нас низ медиумите: